Release History

By product

Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.7.0

September 28, 2023
Telerik UI for .NET MAUI

Telerik UI for .NET MAUI (version 6.2.0)

September 26, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.6.2

September 19, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.6.1

September 14, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.6.0

August 31, 2023
Telerik UI for ASP.NET MVC

UI for ASP.NET MVC R2 2023 SP2 (version 2023.2.829)

August 30, 2023
Telerik UI for PHP

UI for PHP R2 2023 SP2 (version 2023.2.829)

August 30, 2023
Telerik UI for ASP.NET Core

UI for ASP.NET Core R2 2023 SP2 (version 2023.2.829)

August 30, 2023
Telerik UI for JSP

UI for JSP R2 2023 SP2 (version 2023.2.829)

August 30, 2023
Telerik UI for Blazor

UI for Blazor 4.5.0

August 30, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.5.0

August 24, 2023
Telerik UI for .NET MAUI

Telerik UI for .NET MAUI (version 6.1.0)

August 18, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.4.2

August 4, 2023
TSDEVED

Test Studio R2 2023

August 1, 2023
Test Studio Web & Desktop

Test Studio R2 2023

August 1, 2023
Test Studio

Test Studio R2 2023

August 1, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.4.1

August 2, 2023
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v4.4.0

July 20, 2023
Telerik UI for WPF

UI for WPF R2 2023 SP1

July 19, 2023