Release History

By product

Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v3.4.0

August 11, 2022
Test Studio

Test Studio R2 2022 SP1

August 4, 2022
Telerik UI for .NET MAUI

Telerik UI for .NET MAUI (version 2.3.0)

August 4, 2022
Test Studio Web & Desktop

Test Studio R2 2022 SP1

August 4, 2022
TSDEVED

Test Studio R2 2022 SP1

August 4, 2022
Telerik UI for JSP

UI for JSP R2 2022 SP2 (version 2022.2.802)

August 3, 2022
Telerik UI for PHP

UI for PHP R2 2022 SP2 (version 2022.2.802)

August 3, 2022
Telerik UI for ASP.NET MVC

UI for ASP.NET MVC R2 2022 SP2 (version 2022.2.802)

August 3, 2022
Telerik UI for Blazor

UI for Blazor 3.5.0

August 3, 2022
Telerik UI for ASP.NET Core

UI for ASP.NET Core R2 2022 SP2 (version 2022.2.802)

August 3, 2022
Test Studio Web & Desktop

Test Studio R2 2022

July 27, 2022
TSDEVED

Test Studio R2 2022

July 27, 2022
Test Studio

Test Studio R2 2022

July 27, 2022
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v3.3.1

July 22, 2022
Telerik UI for .NET MAUI

Telerik UI for .NET MAUI (version 2.2.0)

July 20, 2022
Telerik UI for .NET MAUI

Telerik UI for .NET MAUI (version 2.1.0)

July 13, 2022
Fiddler Everywhere

Fiddler Everywhere v3.3.0

July 7, 2022
Fiddler Jam

Fiddler Jam Extension v1.6.1

July 6, 2022
Fiddler Jam

Fiddler Jam Extension v1.6.0

June 28, 2022