Polish localization provider for RadGrid

Thread is closed for posting
2 posts, 0 answers
 1. Michal Chaniewski
  Michal Chaniewski avatar
  18 posts
  Member since:
  Sep 2005

  Posted 23 Dec 2010 Link to this post

  Requirements

  RadControls version Q3.2010

  .NET version

  Visual Studio version Any supported

  programming language C#  PROJECT DESCRIPTION
  This is Polish localization provider for RadGrid control.

  public class PolishRadGridLocalizationProvider : RadGridLocalizationProvider
  {
      public override string GetLocalizedString(string id)
      {
          switch (id)
          {
              case RadGridStringId.AddNewRowString:
                  return "Dodaj nowy wiersz";
              case RadGridStringId.BestFitMenuItem:
                  return "Najlepsze dopasowanie";
              case RadGridStringId.ClearSortingMenuItem:
                  return "Wyczysc sortowanie";
              case RadGridStringId.ClearValueMenuItem:
                  return "Wyczysc wartosc";
              case RadGridStringId.ColumnChooserFormCaption:
                  return "Wybór kolumn";
              case RadGridStringId.ColumnChooserFormMessage:
                  return "Przeciagnij tu z tabeli naglówek kolumny\naby usunac ja\nz biezacego widoku.";
              case RadGridStringId.ColumnChooserMenuItem:
                  return "Wybierz kolumny";
              case RadGridStringId.CompositeFilterFormErrorCaption:
                  return "Blad filtru";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingBtnAdd:
                  return "Dodaj nowa regule";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingBtnApply:
                  return "Zastosuj";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingBtnCancel:
                  return "Anuluj";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingBtnOK:
                  return "OK";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingBtnRemove:
                  return "Usun";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingCaption:
                  return "Menedzer regul formatowania warunkowego";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingChkApplyToRow:
                  return "Zastosuj ta regule do calego wiersza";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingChooseOne:
                  return "[Wybierz jedna z opcji]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingContains:
                  return "zawiera [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingDoesNotContain:
                  return "nie zawiera [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingEndsWith:
                  return "konczy sie na [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingEqualsTo:
                  return "jest równa [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingGrpConditions:
                  return "Reguly";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingGrpProperties:
                  return "Wlasciwosci reguly";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsBetween:
                  return "jest z przedzialu od [Wartosc 1] do [Wartosc 2]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsGreaterThan:
                  return "jest wieksza niz [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsGreaterThanOrEqual:
                  return "jest wieksza lub równe [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsLessThan:
                  return "jest mniejsza niz [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsLessThanOrEqual:
                  return "jest mniejsza lub równe [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsNotBetween:
                  return "jest spoza przedzialu od [Wartosc 1] do [Wartosc 2]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingIsNotEqualTo:
                  return "jest rózna od [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingLblColumn:
                  return "Formatuj jedynie komórki, które";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingLblName:
                  return "Nazwa reguly:";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingLblType:
                  return "Wartosc:";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingLblValue1:
                  return "Wartosc 1:";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingLblValue2:
                  return "Wartosc 2:";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingMenuItem:
                  return "Formatowanie warunkowe";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingRuleAppliesOn:
                  return "Regula jest stosowana dla:";
              case RadGridStringId.ConditionalFormattingStartsWith:
                  return "zaczyna sie od [Wartosc 1]";
              case RadGridStringId.CopyMenuItem:
                  return "Kopiuj";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogBtnCancel:
                  return "Anuluj";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogBtnOk:
                  return "OK";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogCaption:
                  return "Wlasny filtr";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogCheckBoxNot:
                  return "Nie";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogFalse:
                  return "Falsz";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogLabel:
                  return "Pokazuj wiersze, dla których:";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogRbAnd:
                  return "Oraz";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogRbOr:
                  return "Lub";
              case RadGridStringId.CustomFilterDialogTrue:
                  return "Prawda";
              case RadGridStringId.CustomFilterMenuItem:
                  return "Wlasny filtr";
              case RadGridStringId.DeleteRowMenuItem:
                  return "Usun wiersz";
              case RadGridStringId.EditMenuItem:
                  return "Edytuj";
              case RadGridStringId.FilterCompositeNotOperator:
                  return "NIE";
              case RadGridStringId.FilterFunctionBetween:
                  return "Pomiedzy";
              case RadGridStringId.FilterFunctionContains:
                  return "Zawiera";
              case RadGridStringId.FilterFunctionCustom:
                  return "Wlasny";
              case RadGridStringId.FilterFunctionDoesNotContain:
                  return "Nie zawiera";
              case RadGridStringId.FilterFunctionEndsWith:
                  return "Konczy sie na";
              case RadGridStringId.FilterFunctionEqualTo:
                  return "Jest równe";
              case RadGridStringId.FilterFunctionGreaterThan:
                  return "Jest wieksze niz";
              case RadGridStringId.FilterFunctionGreaterThanOrEqualTo:
                  return "Jest wieksze lub równe";
              case RadGridStringId.FilterFunctionIsEmpty:
                  return "Jest puste";
              case RadGridStringId.FilterFunctionIsNull:
                  return "Jest równe NULL";
              case RadGridStringId.FilterFunctionLessThan:
                  return "Jest mniejsze niz";
              case RadGridStringId.FilterFunctionLessThanOrEqualTo:
                  return "Jest mniejsze lub równe";
              case RadGridStringId.FilterFunctionNoFilter:
                  return "Bez filtrowania";
              case RadGridStringId.FilterFunctionNotBetween:
                  return "Jest spoza zakresu";
              case RadGridStringId.FilterFunctionNotEqualTo:
                  return "Jest rózne od";
              case RadGridStringId.FilterFunctionNotIsEmpty:
                  return "Jest niepuste";
              case RadGridStringId.FilterFunctionNotIsNull:
                  return "Jest rózne od NULL";
              case RadGridStringId.FilterFunctionStartsWith:
                  return "Zaczyna sie od";
              case RadGridStringId.FilterLogicalOperatorAnd:
                  return "ORAZ";
              case RadGridStringId.FilterLogicalOperatorOr:
                  return "LUB";
              case RadGridStringId.FilterMenuAvailableFilters:
                  return "Dostepne filtry";
              case RadGridStringId.FilterMenuButtonCancel:
                  return "Anuluj";
              case RadGridStringId.FilterMenuButtonOK:
                  return "OK";
              case RadGridStringId.FilterMenuClearFilters:
                  return "Wyczysc filtry";
              case RadGridStringId.FilterMenuSearchBoxText:
                  return "Szukaj...";
              case RadGridStringId.FilterMenuSelectionAll:
                  return "Wszystkie";
              case RadGridStringId.FilterMenuSelectionAllSearched:
                  return "Wszystkie wyniki wyszukiwania";
              case RadGridStringId.FilterMenuSelectionNotNull:
                  return "Rózne od NULL";
              case RadGridStringId.FilterMenuSelectionNull:
                  return "Równe NULL";
              case RadGridStringId.FilterOperatorBetween:
                  return "Pomiedzy";
              case RadGridStringId.FilterOperatorContains:
                  return "Zawiera";
              case RadGridStringId.FilterOperatorCustom:
                  return "Wlasny filtr";
              case RadGridStringId.FilterOperatorDoesNotContain:
                  return "Nie zawiera";
              case RadGridStringId.FilterOperatorEndsWith:
                  return "Konczy sie na";
              case RadGridStringId.FilterOperatorEqualTo:
                  return "Jest równe";
              case RadGridStringId.FilterOperatorGreaterThan:
                  return "Jest wieksze niz";
              case RadGridStringId.FilterOperatorGreaterThanOrEqualTo:
                  return "Jest wieksze lub równe";
              case RadGridStringId.FilterOperatorIsContainedIn:
                  return "Zawiera sie w";
              case RadGridStringId.FilterOperatorIsEmpty:
                  return "Jest puste";
              case RadGridStringId.FilterOperatorIsLike:
                  return "Wyglada jak";
              case RadGridStringId.FilterOperatorIsNull:
                  return "Jest równe NULL";
              case RadGridStringId.FilterOperatorLessThan:
                  return "Jest mniejsze niz";
              case RadGridStringId.FilterOperatorLessThanOrEqualTo:
                  return "Jest mniejsze lub równe";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNoFilter:
                  return "Brak filtru";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotBetween:
                  return "Nie zawiera sie w przedziale";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotEqualTo:
                  return "Jest rózne od";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotIsContainedIn:
                  return "Nie zawiera sie w";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotIsEmpty:
                  return "Jest niepuste";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotIsLike:
                  return "Nie wyglada jak";
              case RadGridStringId.FilterOperatorNotIsNull:
                  return "Jest rózne od NULL";
              case RadGridStringId.FilterOperatorStartsWith:
                  return "Zaczyna sie od";
              case RadGridStringId.GroupByThisColumnMenuItem:
                  return "Grupuj wedlug tej kolumny";
              case RadGridStringId.GroupingPanelDefaultMessage:
                  return "Przeciagnij tu kolumne aby pogrupowac";
              case RadGridStringId.GroupingPanelHeader:
                  return "Grupuj wedlug:";
              case RadGridStringId.HideMenuItem:
                  return "Ukryj kolumne";
              case RadGridStringId.NoDataText:
                  return "Brak danych do wyswietlenia";
              case RadGridStringId.PasteMenuItem:
                  return "Wklej";
              case RadGridStringId.PinAtBottomMenuItem:
                  return "Przypnij na dole";
              case RadGridStringId.PinAtLeftMenuItem:
                  return "Przypnij po lewej";
              case RadGridStringId.PinAtRightMenuItem:
                  return "Przypnij po prawej";
              case RadGridStringId.PinAtTopMenuItem:
                  return "Przypnij na górze";
              case RadGridStringId.PinMenuItem:
                  return "Przypnij";
              case RadGridStringId.SortAscendingMenuItem:
                  return "Sortuj rosnaco";
              case RadGridStringId.SortDescendingMenuItem:
                  return "Sortuj malejaco";
              case RadGridStringId.UngroupThisColumn:
                  return "Rozgrupuj ta kolumne";
              case RadGridStringId.UnpinMenuItem:
                  return "Odepnij kolumne";
              case RadGridStringId.UnpinRowMenuItem:
                  return "Odepnij wiersz";
          }
   
          return string.Empty;
      }
  }

  To use it, execute somewhere in your application, once:

  RadGridLocalizationProvider.CurrentProvider = new PolishRadGridLocalizationProvider();
 2. Stefan
  Admin
  Stefan avatar
  2911 posts

  Posted 28 Dec 2010 Link to this post

  Hi Michal Chaniewski,

  Thank you for sharing the Polish localization provider with the community. I have updated your Telerik points for this. 

  All the best,
  Stefan
  the Telerik team
  Q3’10 SP1 of RadControls for WinForms is available for download; also available is the Q1'11 Roadmap for Telerik Windows Forms controls.
Back to Top

This Code Library is part of the product documentation and subject to the respective product license agreement.