Cant start JD on Win7

2 posts, 0 answers
 1. dario
  dario avatar
  9 posts
  Member since:
  Dec 2008

  Posted 19 May 2011 Link to this post

  Hello, exception below:

  ---------------------------
  Error
  ---------------------------
  An error has occurred. Please, report this exception to the Telerik team (Use CTRL + C to copy the text). Thanks in advance!  System.ComponentModel.Composition.CompositionException: Kompozycja wywołała jeden błąd kompozycji. Główną przyczynę wymieniono poniżej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przejrzyj właściwość CompositionException.Errors.  1) Proces nie może uzyskać dostępu do pliku „C:\Users\darek\AppData\Roaming\JustDecompile\Settings.xml”, ponieważ jest on używany przez inny proces.  Wynik: Wystąpił wyjątek podczas próby utworzenia wystąpienia typu „JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel”.  Wynik: Nie można uaktywnić części „JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel”.

  Element: JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel -->  JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel -->  AssemblyCatalog (Assembly="JustDecompile.Navigation, Version=2011.1.516.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null")  Wynik: Nie można pobrać eksportu „JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel (ContractName="JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel")” z części „JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel”.

  Element: JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel (ContractName="JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel") -->  JustDecompile.Navigation.ViewModels.CodeTreeViewModel -->  AssemblyCatalog (Assembly="JustDecompile.Navigation, Version=2011.1.516.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null")     w System.ComponentModel.Composition.Hosting.CompositionServices.GetExportedValueFromComposedPart(ImportEngine engine, ComposablePart part, ExportDefinition definition)

     w System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogExportProvider.CatalogExport.GetExportedValueCore()

     w System.ComponentModel.Composition.ExportServices.GetExportedValueFromLazy[T](Export export)

     w System.Lazy`1.CreateValue()

     w System.Lazy`1.LazyInitValue()

     w JustDecompile.Navigation.Views.CodeTreeView.ž() w c:\B\Behemoth\JustDecompile Production Build\Sources\UI\JustDecompile.Navigation\Views\CodeTreeView.xaml.cs:wiersz 46

     w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

     w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

     w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()

     w System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)

     w System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)

     w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)

     w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

     w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

     w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

     w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

     w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

     w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

     w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

     w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)

     w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)

     w System.Windows.Application.RunInternal(Window window)

     w System.Windows.Application.Run()

     w JustDecompile.App.() w c:\B\Behemoth\JustDecompile Production Build\Sources\UI\JustDecompile\obj\Release\App.g.cs:wiersz 16777215
  ---------------------------
  OK   
  ---------------------------
 2. Kaloyan
  Admin
  Kaloyan avatar
  920 posts

  Posted 25 May 2011 Link to this post

  Hello Dariusz Tarczynski,

  A fix will be provided for the upcoming release. Thank you for sharing the issue.

  All the best,
  Kaloyan
  the Telerik team

  Explore the entire Telerik portfolio by downloading the Ultimate Collection trial package. Get now >>

Back to Top